Gyllenhammar

Plejd 16/11-21

Lång
Gyllenhammar Uppdaterad   
NGM:PLEJD   PLEJD
Plejd har gjort ett utbrott från en symmetrisktriangel.

RSI visar ett värde på 64 så det finns fortsatt lite momentum i aktien

Vidare ser vi på MACD att MACD-linjen befinner sig ovanför signallinjen vilket som ska tolkas som bullish .

Det tekniska pekar på uppgång.

Kommentera: Bullflag formationen höll tyvärr inte och gjorde istället ett fakeout. Är dock fortsatt Bull då MA200 agerade som stöd och vi fick en rekyl upp därifrån
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.