NYSE:PLTR   Palantir Technologies Inc.
Palantir kan eventuellt avslutat sin nedgång och nått en eventuell botten.
Kommentera:
Palantir har skapat en liten Bull Flagga på 2h grafen.. Hmm intressant..
Kommentera:
Palantir verkar vilja nå nästa fib nivå runt 11,50, därifrån bör den bromsas.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.