KalleZen

Pandora entry long

Lång
OMXCOP:PNDORA   PANDORA A/S
Pandora kommer med all sannolikhet att säljas ner imorgon vid öppning efter att tidigare ikväll vinstvarnat. Två potentiella entrynivåer som jag tittar på. Aktien har vid flera tillfället rört sig med stor volatilitet och att det skulle kunna ta sig ner 18% intradag är ingen omöjlighet. Stay safe!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.