Investoz

PRECISE BIOMETRICS

Lång
Investoz Mod Uppdaterad   
OMXSTO:PREC   PRECISE BIOMETRICS AB
Efter ett rekordstarkt fjärde kvartal med en vinst på 12 miljoner kronor före skatt, det svarade marknaden med att sänka aktien med -50% sedan rapporten kom ut. Logiskt? Givetvis inte!
Varför sker då detta? Anledningarna är många och spelar föga roll här. Det som är intressant är framtiden.

Tre saker krävs för att vidareutveckla ett samhälle. Kommunikation, transport och energi.

Precise Biomertics satsning mot digital identitet med nordiska kundföretag, banker, medicin, spel och säkerhet ska lanseras mot övriga världen och kommer med största sannolikhet också öka rejält kurs mässigt framöver. Därtill finns ett samarbete med några företag inom säkra betalningslösningar.

Köpsignal utlöst.
Handel aktiv
Kommentera: Kommande analys: SavoSolar, 15:e mars
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.