botulf

Pricer februari/mars 2020

Lång
OMXSTO:PRIC_B   PRICER AB SER. B
Vi fortsätter. 24.50-nivån ska troligen testas en gång innan vi är reda för vidare uppgång.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.