botulf

Pricer februari 2020

botulf Uppdaterad   
OMXSTO:PRIC_B   PRICER AB SER. B
En bild säger mer än tusen ord.
Kommentera:
Det blev ju rätt hyfsat ändå. :-)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.