OHTRADING98

long #PYPL , tror vi ska upp en rejäl bit, skalar av och in

Lång
BATS:PYPL   PayPal Holdings, Inc.
tight stop, nere ved key-zone, brytning av likv
sdf
sd
fs
ddf
sd
f
sd
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.