OHTRADING98

Letar long, pypl , macro nyheter nu snart så vi får se

Lång
OHTRADING98 Uppdaterad   
BATS:PYPL   PayPal Holdings, Inc.
Tight stop, kommer skala in och av.
Nyheter släpps snart
sadasdas
das
d
as
d
as
Kommentera:
boom, uppe 1.2 rr. Tar av lite låter resten ligga
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.