Tobbe999

Paypal långsiktig uppgång att vänta!

Lång
NASDAQ:PYPL   PayPal Holdings, Inc.
Jag vill se den blåa stödzonen hålla för att få en fin långsiktig uppgång på sikt! Skulle stödzonen ej hålla så blir analysen som alla andra gånger ogiltig. Ser 2 target som bilden lyder. Krångligare än såhär behöver det inte vara med en TA :)
Hoppas någon får nytta av den.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.