Linus3230

QIIWI Games - Stor uppsida

Lång
OMXSTO:QIIWI   QIIWI GAMES AB
Bankerna har börjat positionera sig i QIIWI återigen. Jag tror vi ser 21-22 SEK de kommande månaderna.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.