Felicia52

POSITIVA DIVERGENSER

Lång
OMXSTO:QIIWI   QIIWI GAMES AB
Det finns inte mycket data på Qiiwi games här men kursen har varit nere på ett tidigare motstånd och visar tydliga positiva divergenser. Närmsta motstånd är på 70kr och efter det 77 för gap close. Fint bolag med bra pipeline. Jag tror på bolaget på lång sikt.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.