Patriick2jz

RAYUSD HITTAT STÖD PÅ 10.9$?

Kort
FTX:RAYUSD   Raydium / USD
RAYUSD har precis hittat ett nytt stöd på 10.9$. Valutan har även en positiv MA-kross vilket innebära att det finns utrymme för uppgång. RSI indikerar en kritisk punkt men den kommer snart att balansera sig . Nästa motståndspunkt för RAYUSD är 12$. Sedan 13.3$ samt 14$. Det skulle vara positivt för RAYUSD att ta sig upp till 12$ samt att den sedan faller tillbaka till 10.9$ för att testa stödet återigen. Sedan efter det förhoppningvis bryta punkt 12$ för att därigenom skapa ett nytt stöd. Ifall detta händer är det mycket möjligt att RAYUSD når 14$.

*OBS!*

DETTA ÄR EJ KÖPRÅD! ANALYSEN ÄR ENDAST GENOMFÖRD FÖR UTBILDNINGSSYFTE!

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.