OMXSTO:READ   READLY INTERNATIONAL AB
Här tror jag på lång. Mycket tydligt stöd, RSI har precis korsat 30.