OMXSTO:READ   READLY INTERNATIONAL AB
Här tror jag på lång. Mycket tydligt stöd, RSI har precis korsat 30.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.