jan9011

Realfictin Holding

Lång
OMXSTO:REALFI   REALFICTION HOLDING AB
Realfiction Holding : Ryck uppåt igår under bra volym. Största utbrotten skett uppåt ur vimpel medans nedsidan är stigande.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.