jan9011

Recipharm

Lång
OMXSTO:RECI_B   None
Recipharm håller jag koll på en rekyl ner mot 123 nivå för en resa upp mot 137

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.