SMARTBMONEY

Känns inte riktigt som det finns andra alternativ

Kort
OMXSTO:RESURS   RESURS HOLDING AB
DETTA KAN BLI RIKTIGT FINNA LÄGEN I BANKER.

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.