Luspank

Resurs Holding

Lång
OMXSTO:RESURS   RESURS HOLDING AB
Tar en första position i Resurs.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.