albinmartinsson

Potential cup and handle

Lång
TSXV:REX   OREX MINERALS INC NEW
There has begun a formation of a potential handle.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.