CIMP72

Transocean klarade av bottenformationen

Lång
NYSE:RIG   Transocean Ltd (Switzerland)
Transocean klarade av bottenformationen, nästa mål 4.80 USD.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.