OMXSTO:RIZZO_B   RIZZO GROUP AB SER. B
Vi bör befinna oss i en impulsvåg mot våg D. Söker mindre entry när jag sett framgångsrik avslutad rekyl mot D för att forhoppningsvis sedan bryta trendtaket

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.