inboxmover

Rottneros AB (RROS)

Lång
OMXSTO:RROS   ROTTNEROS AB
Rottneros AB (RROS)

Har gett en köpsignal kursen är över SMA 50

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.