Relativt höga förväntningar på rapporten i mars. Tror även aktien efter den nuddat ath taket på 80 ska ner och stänga gapet på 60 för att sedan hämta momentum upp eller möjligtvis ner beroende på hur rapporten går.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.