carljans

Russell kiss n buy?

Lång
TVC:RUT   Russell 2000 Index
Småbolagsindexet Russell bröt tidigare ut ur sin långdragna konsolidering. Efter att priset stannade av kring 2455 (nytt ATH) har priset nu återigen letat sig ner mot utbrottsnivån.

Detta är något som jag gillar att handla på eftersom att vi ofta ser en studs från dessa nivåer. Med tanke på det starka säsongsmönstret som börserna är inne i just nu förväntar jag mig att vi kommer att se en vändning i Russell.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.