RUSSELL:RUT   Russell 2000 Index
Dags att at hem alla vinster detta kommer bli så blodigt och jobbigt för folk. Flyttat alla iehav till cash och koraräntefonder i ppm

The harder you practis the more lucky you get !
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.