inboxmover

SMA SOLAR TECHNOL.AG

Lång
XETR:S92   SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Hej!

Intressant graf i det tyska företaget SMA SOLAR TECHNOL.AG och som nyligen haft rapport.
Nu tagit sig över månadsmotståndet.
Gröna trendlinjen sedan tidigare är topparna tillbaka i tiden. Möter upp vid ungefär 70 EUR
Motstånd i närheten av tidigare ATH finns vid 88 EUR

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.

SMA Solar Technology AG ägnar sig åt utveckling, produktion och försäljning av solenergiomriktare och övervakningssystem för solenergisystem. Den driver sin verksamhet genom följande segment: Bostäder, Kommersiellt, Utility, Storage och Digital Energy. Bostadssegmentet vänder sig till globala marknader för små solcellssystem (PV) med och utan anslutning till en smart hemlösning. Det kommersiella segmentet fokuserar på globala marknader för medelstora PV-system med och utan en energihanteringslösning. Utility-segmentet täcker internationella PV-kraftverksmarknader med sina kraftfulla strängväxelriktare i produktfamiljen med sol och hög effekt, och de centrala omriktarna i den soliga centrala produktfamiljen. Segmentet Storage består av systemteknologi för att integrera batterilagringssystem av alla systemstorlekar. Segmentet Digital Energi består av coneva som utvecklar digitala energitjänster för privat- och företagskunder; och emerce GmbH som involverar i onlineförsäljningskanaler för utvalda marknader. Företaget grundades av Reiner Wettlaufer, Peter Drews, Werner Kleinkauf och Günther Cramer 1981 och har sitt huvudkontor i Niestetal, Tyskland.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.