iamyasink

SAAB

Lång
iamyasink Uppdaterad   
OMXSTO:SAAB_B   SAAB AB SER. B
Halloj traders!
Intressanta nivåer med ett potentiellt NATO medlemskap i bagaget.
Skulle SAAB kunna bryta upp ur denna flagga?

Gör vi det kan vi få möjligtvis komma på nya ATH nivåer.
Vi har även bildat demand nivå på 2 timmars grafen med en stark impuls.
Även ritat ut potentiellt supply område för SAAB.

RSI pekar på momentum. Samt att MACD bildar kommande momentum dock ligger under neutral nivå.

Kommentera:
Target 1 uppnådd.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.