OMXSTO:SAAB_B   SAAB AB SER. B
Saab i nedåtgående trend. Läge för att ta sig upp mot kanaltak igen?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.