OMXSTO:SAAB_B   SAAB AB SER. B
Har tidigare gjort en analys på SAAB om att jag vill gå kort på denna. Jag ser fortfarande samma sak dvs. en trend som kan komma att utspela sig väl.

Vi ser en större björnflagga som jag kommer bevaka ett utbrott ifrån för att ta en kort position. Aktien rör sig i sidled i denna björnflagga och ser därför ingen ide att ta någon position än.

iamyasink
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.