OMXSTO:SALT_B   SALTX TECHNOLOGY HOLDING AB SER. B
SaltX : Än en gång visar det sig att man inte ska köpa när det blir långa svansar på ovansidan! Hoppas på stödområdet här.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.