OMXSTO:SALT_B   SALTX TECHNOLOGY HOLDING AB SER. B
SaltX : Än en gång visar det sig att man inte ska köpa när det blir långa svansar på ovansidan! Hoppas på stödområdet här.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.