jan9011

Sandvik

Lång
OMXSTO:SAND   SANDVIK AB
Sandvik i en rätvinklig triangel= utbrott i trendens riktning (?)
Kommentera: Utbrottet kom men visade sig också vara falskt. Nu är frågan: är det rätt tidatt fylla på eller ska det vara ett tredje ben ner.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.