eIIiotm

en av mina favoritbolag

Lång
eIIiotm Uppdaterad   
OMXSTO_DLY:SAND   SANDVIK AB
sandvik ser väldigt fin ut och är en av mina favorit aktier just nu. har markerat ut tre stycken targets som jag tror priset kommer röra sig mot. runt 300 kr kommer jag beroende på resan dit avyttra det mesta och åter positionera mig vid en eventuell nedgång :)
Handel aktiv:
tp1 tagen
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.