Xplosivo

Fallande kilformation?

Lång
OMXSTO:SANION   SANIONA AB
Nedåtgående trend i en fallande kilformation kan tydas.
Reaktionen utifrån dessa brukar ofta vara kraftigt uppåt.
Vi ser även att Stochastic har härjat i översålda regioner sedan augusti 2020, samt att Squeezemomentum har tänt på och är aktiv i uppåtgående riktning.
Fundamentalt inväntar Saniona besked om Medix godkännande i Mexico för Tesofensine, vilket kan utlösa reaktionen..

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.