jan9011

SAS

Kort
OMXSTO:SAS   SAS AB
SAS ner och täppa igen gapet och skapa en HS-formation? Gapet syns på D

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.