jan9011

SAS

Lång
OMXSTO:SAS   SAS AB
SAS gjort en högre topp på 4h. Hur stor ska rekylen bli innan större köpare träder in och skickar upp priset ytterliggare?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.