zyxilon

mot 3kr

zyxilon Uppdaterad   
OMXSTO:SAS   SAS AB
Avstämning mot pivot för vidare uppgång mot 3kr i första hand.
Kommentera:
Gapet från den 23 dec stängt. En stängning runt 7,60 idag bekräftar att fortsatt upp
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.