saj5104

På lång sikt tror jag på 100% uppsida under 2020

OMXSTO:SAS   SAS AB
En konkurrent borta på långflygningar.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.