SAS AB.
Mycket nyheter som cirkulerar kring detta flygbolag som saknar stöd från svenska regeringen. Fackliga förhandlingarna fortsätter.

Jag har avstått från att göra en analys på denna då risken för en omvänd split är möjlig då blir denna analys ogiltig. Om inte så är scenariot följande.

Vi har ett motstånd runt 0.72 & 0.78. Vi behöver etablera oss ovan denna nivå för att kunna ta en lång position mot 1kr. Det vi kan observera är att en kil håller på bildas på dagsgrafen.

Tekniska indikatorerna pekar att RSI befinner sig strax under 50 punkter samt att stoch RSI påväg att vända från överköpta nivåer.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.