SLMK

SAVOS (Triangel & tidigare stöd)

Kort
OMXSTO:SAVOS   SAVOSOLAR PLC
SAVOS befinner sig i en stigande trendkanal sedan maj 2019. För närvarande tycks aktien pröva en triangelformation. Skulle formationen brytas negativt mot den röda linjen vid 0,150 kr , kan detta vara ett tecken på att kursen faller till nästa nivå kring 0,110 kr -0,120 kr .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.