schieber

Positivt utbrott från negativ trend 2020

Lång
OMXSTO:SAXG   SAXLUND GROUP AB
Stängning över negativa trendlinjen som pågått sen 2020. Stor bullflagg som nu gör ett försök att bryta upp.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.