schieber

Positivt utbrott från negativ trend 2020

OMXSTO:SAXG   SAXLUND GROUP AB
Stängning över negativa trendlinjen som pågått sen 2020. Stor bullflagg som nu gör ett försök att bryta upp .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.