OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Något är på f i denna känns som vi kan se 24-26kr
Kommer handla efter de med 16,00 som SL med TP upp mot högre nivåer bryter vi ner under 16:30 ny analys.

Detta är mina tankar och ska ej anses som köp rek

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.