OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Haft en rörelse som jag väntat på tog in nu vid kanalen i bearflaggam.. men väntar mig en rörelse ner till 3,8-4kr som en sista våg i lilla bearflaggham där kommer jag ligga som en gädda i vassen 😂

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.