Rillerz

Idé 2 - Konsolidering och stängning av GAP - SBB

Kort
OMXSTO_DLY:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Detta GAP (4,31) ser jag risker till att det borde stängas framöver. Det är inte Alltid så, men ofta. Nu ligger räntesänkningar i luften och eldar på sentimentet vilket kan göra att detta är undantaget i från regeln. Här ser ni hur jag tänker hur utbrottet kommer kunna se ut på nedsidan, ur den stigande kilen som bildats innan vidare uppgång initieras
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.