OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
SBB - Alla gillar att prata gott om SBB. Men här är jag för att säga motsatsen. Jag ser mer nedsida i aktien, åtminstone 34-36 SEK på längre sikt. Röda linjer är stöd på vägen ned .
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.