OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
SBB - Alla gillar att prata gott om SBB. Men här är jag för att säga motsatsen. Jag ser mer nedsida i aktien, åtminstone 34-36 SEK på längre sikt. Röda linjer är stöd på vägen ned.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.