Linus3230

SBB - Vändning nu eller 70% nedsida

Kort
OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Vi MÅSTE hålla 12,7-14 SEK nu och se ett oerthört kraftfullt trendskift.

Jag tror fortsatt inte på detta bolag och menar på att vi kommer bryta 3M demand och se ännu mer nedgång.

Nedgången kan bli så mycket som 70% ned till nästkommande stödzon , ingenting som hade förvånat mig.

Va inte en foliehatt.. all lycka!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.