OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Hej allesammans!
Önskelmål från communityn här på SBB, jag önskar att det inkommer fler önskemål så jag kan göra mitt bästa för att leverera analyser på vad jag tror.

SBB har bildat ett mindre demand område (inte stark) samt att det har haft 2 motståndsområden vid 20kr som kan komma att brytas upp succesivt när vi bygger volymer.

tekniska indikatorerna säger mig att vi har momentum och ett starkt stöd kring 17kr.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.