jepennn

sca B rekyl för sen uppgång?

OMXSTO:SCA_B   SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
SCB rekyl och sen för uppgång? eller vad tror ni? vart nånstans anser ni den köpvärd?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.