OMXSTO:SCA_B   SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
Positiv trend följd av horisontella toppar och stigande bottnar. Ser ut som att den här kommer stiga på måndag.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.