OMXSTO:SCA_B   SVENSKA CELLULOSA AB SCA SER. B
SCA har fått väldig luft under vingarna. Funderingen är nu hur högt det bär? Blå övre rektangel är hämtad från W och någonstans där kanske en rekyl kommer inför ett försök att komma tillbaka upp mot 100:-
Inväntar rekyl.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.