DawBors

Scibase Target ett 6 kr

Lång
OMXSTO:SCIB   SCIBASE HOLDING AB
VI har gjort en analys på scibase där vi har vår targets på fibonachi nivåerna 1 % och 161.8 %
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.