OMXSTO:SCOL   SCANDION ONCOLOGY A/S
Köpte in mig på 19 SEK då jag såg att trendgolvet respekterades, förväntar mig rörelser uppemot trendtaket nu
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.